ยินดีต้อนรับสู่ กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กองสื่อสารโทรคมนาคม

ภารกิจ

ผู้บริหาร

การจัดหน่วย

กิจกรรม

สาระความรู้

ดาวน์โหลด

ลิ้งค์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 
Entertainment

พรบ.ว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
 
กิจกรรมภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมกองสื่อสารโทรคมนาคม
กองโทรคมนาคม
.

ผอ.กสท.ฯ ประธานที่ประชุม หน.สถานีโทรคมนาคม
ร่วมแสดงความยินดีกับ หน.สถานีที่ได้รับยศสูงขึ้นและพบปะคณะกรรมการบริหารสถานีโทรคมนาคม (Committee)

(เมื่อ๒๙ ต.ค.๕๘)
ภาพกิจกรรมกองโทรศัพท์
ภาพกิจกรรมกองปฎิบัติการสื่อสาร
สาระความรู้
Wireless Sip Phone
Sip ถือเป็นมาตรฐาน ล่าสุดของ ระบบชุมสายโทรศัพท์ ip phone ซึ่งมีความอ่อนตัวในการใช้งาน และการเชื่อมต่อสูง มีข้อจำกัด ในการเชื่อมต่อระหว่างชุมสายต่างผู้ผลิตน้อย แตกต่าง จากเดิมที่ใช้ H323 ในการเชื่อมต่อ ซึ่งพบข้อจำกัด ในการเชื่อมต่อรหว่างชุมสายต่างยี่ห้อค่อนข้างมาก อ่านต่อ>>

VPN =Virtual Private Network
เทคโนโลยี คืออะไร VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัยInternetเป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขามีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Networkนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดหมายเลขเป็นเครือข่ายเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตินอกบริษัทฯ ยังสามารถ เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้ อ่านต่อ>>
ข่าวไอที
ข่าวเศรฐกิจ
ข่าวการเมือง
 
จัดทำโดย กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ::::::::: Email: yoothana@rtaf.mi.th ::Telephone 2-3317