ยินดีต้อนรับสู่ กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กองสื่อสารโทรคมนาคม

ภารกิจ

ผู้บริหาร

การจัดหน่วย

กิจกรรม

สาระความรู้

ดาวน์โหลด

ลิ้งค์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 
Entertainment

พรบ.ว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
 
กิจกรรมภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมกองสื่อสารโทรคมนาคม
ภาพกิจกรรมกองโทรคมนาคม

ควันหลงอบรมสัมมนา อู่หลงรีสอร์ท

สนับสนุนภาพโดย น.ต.สงคราม ผดุงวิโมกข์

จก.สอ.ทอ. มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ สถานีโทรคมนาคม กทค.กสท.สอ.ทอ.
สนับสนุนภาพโดย น.ต.สงคราม ผดุงวิโมกข์

ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยม กองโทรคมนาคม กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
สนับสนุนภาพโดย น.ต.สงคราม ผดุงวิโมกข์


เจ้าหน้าที่กองโทรคมนาคม กองสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกันทดสอบร่างกาย
สนับสนุนภาพโดย น.ต.สงคราม ผดุงวิโมกข์

ภาพกิจกรรมกองโทรศัพท์
ภาพกิจกรรมกองปฎิบัติการสื่อสาร
สาระความรู้
Wireless Sip Phone
Sip ถือเป็นมาตรฐาน ล่าสุดของ ระบบชุมสายโทรศัพท์ ip phone ซึ่งมีความอ่อนตัวในการใช้งาน และการเชื่อมต่อสูง มีข้อจำกัด ในการเชื่อมต่อระหว่างชุมสายต่างผู้ผลิตน้อย แตกต่าง จากเดิมที่ใช้ H323 ในการเชื่อมต่อ ซึ่งพบข้อจำกัด ในการเชื่อมต่อรหว่างชุมสายต่างยี่ห้อค่อนข้างมาก อ่านต่อ>>

VPN =Virtual Private Network
เทคโนโลยี คืออะไร VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัยInternetเป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขามีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Private Networkนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดหมายเลขเป็นเครือข่ายเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตินอกบริษัทฯ ยังสามารถ เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้ อ่านต่อ>>
ข่าวไอที
ข่าวเศรฐกิจ
ข่าวการเมือง
 
จัดทำโดย กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ::::::::: Email: yoothana@rtaf.mi.th ::Telephone 2-3317