กองโทรศัพท์

รวมภาพผลการปฏิบัติงานของกองกองโทรศัพท์ กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Card image cap

ปรับปรุงเครือข่ายโทรศัพท์