กิจกรรมกองโทรคมนาคม

รวมภาพผลการปฏิบัติงานของกองโทรคมนาคม กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Card image cap

สถทค.บ้านทุ่งโพธิ์ทำแนวกันไฟ

เมื่อ ๕ ม.ค.๖๒

Card image cap

บ้านเพตัดต้นไม้รอบสถานี

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๑

Card image cap

ศทค.ชั้น ๒ สมุย พัฒนาสถานีและฝึกซ้อมนิรภัย

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๒

Card image cap

สถทค.บ้านยาง มอบของขวัญวันเด็ก

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๒

Card image cap

สถทค.เขาฉลาก มอบทุนวันเด็ก

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๒

Card image cap

สถทค.บ้านพรุ แนวกันไฟ

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๒

Card image cap

ศทค.ชั้น ๒ ภูสิงห์ แนวกันไฟและพัฒนาสถานี

เมื่อ ธ.ค.๖๑

Card image cap

สถทค.ภูเขาเขียว แนวกันไฟและพัฒนาสถานี

เมื่อ ธ.ค.๖๑

Card image cap

ศทค.ชั้น ๒ ขอนแก่น แนวกันไฟและต้อนรับ จเร ทอ.

เมื่อ ธ.ค.๖๑


Card image cap

สถานีฯสายใต้ ฝึกซ้อมดับเพลิง

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๑

Card image cap

ปฎิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ ๑/๖๒

เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๑

Card image cap

รวมภาพ ปจว.ปี ๖๑

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๑