กองปฏิบัติการสื่อสาร

รวมภาพผลการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการสื่อสาร กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Card image cap

สนับสนุนการติดวิทยุ Base station mutiband harris งาน bike อุ่นไอรัก

Card image cap

สนับสนุนพิธีเปิดการแข่งขันการปฎิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี 62 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล

Card image cap

สนับสนุนการติดวิทยุ Base station mutiband harris การแข่งขันการปฎิบัตการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี ๖๒ ณ ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง ระหว่าง ๑๙-๒๖ ธ.ค.๖๑

Card image cap

สนับสนุนการฝึกโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

Card image cap

ทดสอบการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญ

Card image cap

สนับสนุนงานแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ
                 


Card image cap

สนับสนุนงาน Cope tiger 2018
                 

Card image cap

สนับสนุนภารกิจฝนหลวง


Card image cap

สนับสนุนงานฝึกยิงเป้าอากาศ ฝูงบิน ๑๐๖
อู่ตะเภา