นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองวิทยาการ    สาระความรู้   3BB ปิดปากกรณีลอยแพผู้บริโภค!  

 3BB ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประกาศพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้บริโภค กรณี 3BB ยกเลิกการให้บริการลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 20 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เบื้องต้น 3BB ยังไม่ให้ข้อมูลนโยบายดำเนินการเพิ่มเติมในขณะนี้ แต่ยืนยันจะไปรับฟังความเห็นจากเวทีสาธารณะเรื่อง “ผู้ใช้ 3BB ถูกลอยแพ ใคร? แก้ปัญหา” ซึ่ง สบท.จะจัดขึ้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
       
       ปัญหาลอยแพผู้บริโภคของ 3BB เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ทริปเปิลทรี อินเทอร์เน็ต จำกัด เนื่องจากผู้ใช้บริการถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการสอบถามก็ได้รับแจ้งว่า บริษัทฯ ยุติการให้บริการแล้ว ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และประชาชนทั่วไปในพื้นที่มากกว่า 20 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ สุราษฏร์ ตรัง
       
       สบท. ระบุว่า ต้นเหตุของเรื่องคือ 3BB ได้ลดการใช้งานวงจรเช่าของบริษัท ทีทีแอนด์ทีจากที่เคยใช้งานอยู่ 320,278 วงจร เหลืออยู่เพียง 12,333 วงจรเท่านั้น และมีแผนว่าจำนวนวงจรเช่าที่ใช้งานก็จะลดลงไปอีกตามลำดับ โดยจะลดลงเหลือ 0 ภายในระยะเวลาไม่นานนี้ จึงเป็นไปได้ว่า สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB แบบมีเบอร์โทรศัพท์ของทีทีแอนด์ทีจะถูกแจ้งยกเลิกการให้บริการทั้งหมดในที่สุด
       
       “พื้นที่ที่ถูกร้องเรียนก็คือต่างจังหวัดเกือบทั้งหมด จากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ แต่ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเลขหมายซึ่งเป็นโครงข่ายของทีทีแอนด์ที อันนี้เป็นข้อสังเกตว่าจะถูกยกเลิกสัญญา ส่วนใครที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีเลขหมายของทริปเปิลทรี ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นโครงข่ายของเขาอยู่แล้วจะไม่เจอปัญหานี้ ตามตัวเลขประมาณการณ์ แสดงว่า บริษัทฯ วางแผนที่จะยกเลิกการให้บริการกับผู้บริโภคอีก ถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำให้มีผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศอย่างน้อย 12,000 ราย” ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สบท. กล่าว
       
       การให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดของ 3BB ในขณะนี้ หลายจุดยังเป็นการทำสัญญาใช้บริการวงจรเช่าจาก บริษัททีทีแอนด์ที แต่เมื่อทีทีแอนด์ทีประสบปัญหาทางการเงิน และมีการตั้งบริษัทเอกชนเข้ามาทำแผนฟื้นฟูกิจการ ส่งผลต่อการเข้าไปใช้สิทธิของ 3BB ในการใช้วงจรเช่าตามสัญญา เช่น การเปลี่ยนกุญแจล็อคชุมสายทำให้ 3BB ไม่สามารถให้บริการได้ การสร้างเงื่อนไขการเข้าพื้นที่ชุมสายและมีเหตุรุนแรงถึงขั้นฟ้องร้องกันกับพนักงานบริษัท และเป็นเหตุให้ 3BB ไม่อาจใช้วงจรเช่าในพื้นที่ชุมสายของทีทีแอนด์ที เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ ทั้งหมดนี้ที่ประชุม กทช. ได้มีมติให้ทีทีแอนด์ทีระงับการรื้อถอนคู่สายหรือการหยุดการให้บริการแล้ว 3BB จึงยังคงมีสิทธิ์ใช้โครงข่ายทีทีแอนด์ทีเพื่อให้บริการต่อไปก่อนตามสัญญาเดิม
       
       อย่างไรก็ตาม การกระทำของ 3BB ด้วยการยกเลิกบริการผู้บริโภคเองโดยพลการเช่นนี้ ถือเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
       
       “ตามกฎหมายมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ระบุว่า ห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการตามสัญญา ถ้าผู้บริโภคไม่ใช่ฝ่ายผิด และตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งสบท.จะได้เชิญผู้ให้บริการมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้” ผอ.สบท.กล่าว
       
       ทั้งหมดนี้ จากการสอบถามไปยังบริษัท 3BB พบว่าบริษัทปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนโยบายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าบริษัทจะประกาศแนวทางดำเนินงานโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร โดยล่าสุด สบท. ออกประกาศสนับสนุนผู้ใช้บริการ 3BB ให้อย่ายอมเลิกสัญญา หากถูกระงับสัญญาณ โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของ 3BB ในฐานะผู้ให้บริการที่ต้องรับผิดชอบให้บริการตามที่ได้สัญญาไว้
       
       “มีกรณีที่ จ. สุราษฏร์ธานี ผู้ใช้บริการรวมตัวกันไม่ยอมยกเลิกบริการ บริษัทฯก็ต้องให้บริการต่อไป เพราะอยู่ผู้ให้บริการ จะมายกเลิกสัญญาไม่ได้ มันมีเงื่อนไขตามกฎหมาย ดังนั้นผู้บริโภคมีสิทธิยืนยันที่จะไม่ยกเลิก และหากบริษัทฯอ้างว่า หากไม่ยกเลิกจะเก็บค่าบริการไปเรื่อยๆ ก็ไม่ต้องกลัวครับ เพราะ ถ้าเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่ได้มาจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่าย ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีสิทธิที่จะไม่ยกเลิกและถ้าถูกระงับสัญญาณปั๊บ ก็มีสิทธิไม่จ่าย จ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้บริการจริงเท่านั้น เพราะเมื่อไหร่ที่ยินยอมยกเลิกสัญญา เท่ากับบริษัทฯ พ้นหน้าที่ในการให้บริการเราทันทีเลย แต่ถ้าเรายืนยันเขามีหน้าที่ต้องเปิดบริการต่อ เพราะสัญญาเกิดมาก่อนแล้ว เป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม จะเช่าโครงข่ายทีทีแอนด์ที หรือเจ้าอื่น หรือให้บริการผ่านดาวเทียม ผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่คุณภาพต้องได้ตามที่ตกลงกันไว้ ” ผอ.สบท. กล่าว
       
       ท่ามกลางปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการจำนวนมากจากการถูก 3BB เลิกให้บริการ แต่ 3BB ยังคงมีการเผยแพร่สื่อโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ จุดนี้ นายประวิทย์ระบุว่า 3BB มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้บริโภคโดยไม่ปิดบังว่า พื้นที่ไหนเปิดให้บริการ พื้นที่ไหนจะยุติบริการ
       
       "อย่าใช้กลยุทธ์เหมือนที่เคยทำมาในอดีตคือโฆษณาไปก่อน จากนั้นก็เก็บทั้งค่าติดตั้งและเก็บค่าบริการล่วงหน้า แต่พอพื้นที่ไหนไม่คุ้มก็ไม่ขยายโครงข่าย แล้วจึงเรียกลูกค้าไปรับเงินคืน เพราะถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ"
       
       จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด สบท. ระบุว่าจะรวบรวมรายงานถึง เลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณาให้มีคำสั่งทางปกครองต่อไปและในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ โดย สบท.จะจัดให้มีเวทีสาธารณะ เรื่อง “ผู้ใช้ 3BB ถูกลอยแพ ใคร? แก้ปัญหา” เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
       
       จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัท 7 คน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล นางสาวสายใจ คีตสิน นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย นางสาวจงรัก โรจนวิภาต นายวสุ ประสานเนตร และนายอนุพงษ์ โพธารามิก