นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
หน่วยงานภายใน
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
KM สอ.ทอ.
 
ตำราสอบนายทหาร
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.

    ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินเดือนกรกฏาคม

    กิจกรรมภายในหน่วยงาน

 
    สาระน่ารู้ด้าน IT,การสื่อสารและโทรคมนาคม
 การใช้อุปกรณ์ไฮเทคพกพาในที่ทำงาน
      (BYOD : Bring Your Own Device)  การใช้อุปกรณ์ไฮเทคพกพาในที่ทำงาน (BYOD) เป็นแนวโน้มทางเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่เป็นทั้งโอกาสที่ดีนำมาผลประโยชน์ให้แก่องค์กรและพนักงานในองค์กร   พร้อมกับเป็นภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายขององค์กรได้ในเวลาเดียวกัน  คงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกชนิดที่เกิดขึ้นบนโลกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย “BYOD” ก็เช่นกัน          อ่านต่อ..

 Clinic IT 
     Sectionนี้ สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware, Software, Web technology, โดเมนเนม, Tipsและการแก้ปัญหาต่างๆ  อ่านต่อ..

 ย่อโลกการสื่อสารและการโทรคมนาคม 
     Sectionนี้ สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการโทรคมนาคม   อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    ประชาสัมพันธ์ สอ.ทอ.

 
    ข่าวการศึกษาจากกรมกำลังพลทหารอากาศ